En iso 9001:2015

Predstavljanje BMC Control-M, Sarajevo i Beograd

14.10.2015. Sarajevo/15.10.2015. Beograd

Tvrtka Imaves je u organizaciji sa svojim partnerom, američkom kompanijom BMC Software održala 14.10.2015. u Sarajevu te 15.10.2015. u Beogradu predstavljanje BMC Control-M rješenja koje se bavi automatizacijom obrada paketnih podataka.

BMC Control-M Workload Automation je rješenje za upravljanje zadacima i radnim tokovima u složenoj poslovnoj okolini. Control-M korisnicima pomaže da rasporede i nadziru složene poslovne procese iz jedistvenog korisničkog sučelja. Putem mogućnosti planiranja i izrade rasporeda radnih zadataka između više aplikacija i platformi Control-M korisnicima smanjuje vrijeme pružanja digitalnih usluga i povećava kvalitetu usluga.

Control-M Workload Automation mogućnosti uključuju:

  • Jedinstveni pregled radnih tokova neovisno o sustavu, bazi podataka ili aplikaciji
  • Automatizirano izvođenje poslovnih tokova koje otklanja mogućnosti ljudske greške
  • Jednostavan proces zahtjeva za izmjenama - "drag-and-drop" izrada zadataka i radnih tokova
  • Smanjen poslovni rizik otkrivanjem problema prije nego što utječu na poslovanje
  • Samouslužni portal dostupan i na smartphone uređajima za poslovne korisnike
  • Arhivirani zapisi o izvođenjima poslovnih obrada za potrebe analize
  • Opsežne mogućnosti revizije poslovnih procesa i usklađenost sa ugovorenim uvjetima poslovanja (SLA)

Sudionici koji su prisustvovali predstavljanju Control-M rješenja aktivnim su sudjelovanjem razmijenili svoja iskustva i dosadašnju praksu te brojnim pitanjima doprinijeli dinamici same prezentacije.

Predavanja su nastavili Imavesovi stručnjaci za ovo rješenje, Vedran Vesel i Matej Vitez koji su se detaljnije dotaknuli tehničkih specifikacija Control-M rješenja i njegove primjene.

Završni dio predstavljanja pripao je Marku Balogu, djelatniku FINA-e koji je kroz korisničku priču opisao rad Control-M rješenja u svojoj organizaciji.

Više informacija o rješenju koje je predstavljeno možete pronaći na http://www.bmc.com/it-solutions/control-m.html.

Zainteresirani mogu pronaći prezentacije s ovog predstavljanja na sljedećim poveznicama:

Control-M uvod, Matej Vitez (IMAVES)

Control-M BIG DATA, Roadmap, Vedran Vesel (IMAVES)

Korisnička priča, Marko Balog (FINA)

16.10.2015.