En iso 9001:2015

BMC Track-It!

Danas se mnoge IT organizacije bore s ručnim i decentraliziranim pristupom kako bi, uz ograničene resurse, na siguran i ekonomičan način upravljale svojim IT procesima i imovinom te poslovnim uslugama za svoje korisnike.

Stoga, kako bi zadovoljile današnje poslovne zahtjeve IT organizacije moraju, s jedne strane, poboljšati učinkovitost i produktivnost te ispuniti očekivanja svojih korisnika. S druge strane, moraju kontrolirati svoje troškove i održavati dostupnost, sigurnost i usklađenost svojih usluga.

BMC Track It BMC Track It

Naše rješenje

 
BMC Track-It! rješenje objedinjuje sve što je poduzeću potrebno da dostavi odličnu IT potporu korisnicima te stekne bolju kontrolu nad IT okruženjem. Robustan, siguran i ekonomičan, Track-It! je prvenstveno dizajniran za potrebe malih i srednje velikih organizacija. Track-It! čini rješavanje problema lakšim – kroz pristupačan dizajn sučelja, snažne mogućnosti upravljanja imovinom te potpunog praćenja incidenata, problema i zahtjeva za promjenama. S ovim rješenjem dobivate snagu najboljih praksi ITSM-a, zajedno s jednostavnom instalacijom, lakom konfiguracijom te brzim povratom na ulaganje.

Podrška ključnim procesima

 

BMC Track-It! rješenje omogućava da se odmah preuzme kontrola nad funkcijama IT podrške i upravljanja, pomoću svojih osnovnih modula za:

Inventory and Asset Management 

Help Desk Management

Problem and Incident Management

Change Management

Purchasing

Software License Management

Training and Library

Facilities Management

Self Service / Password Reset

Mobile Help Desk sučelje za tehničare

Dashboard i Reporting

Za više specijalizirane potrebe, dostupni su i sljedeći dodaci:

PC Migration Management

Remote Control

Bar Code

Web Survey

Ključne prednosti i značajke

 

potpuni pogled i postizanje najboljih ITIL praksi pri upravljanju incidentima, problemima i zahtjevima za promjenom

automatizacija i pojednostavljenje IT podrške procesima

proaktivni i integrirani pristup rješavanju problema - mogućnost brzog pružanja odgovora i rješenja krajnjim korisnicima

automatizacija upravljanja IT imovinom poduzeća – od trenutne hardverske do softverske konfiguracije

minimiziranje čimbenika ljudske pogreške i uklanjanje nesigurnosti oko promjena

centralizirano spremište za automatsko praćenje i upravljanje svim zahtjevima za promjenom tijekom njihovog životnog ciklusa

prilagodba procesa upravljanja promjenama prema jedinstvenim potrebama svakog poduzeća

brojne dodatne mogućnosti – daljinska podrška, praćenje imovine preko barkodova, olakšanje seljenja korisničkih profila pri osvježavanju računala, web-bazirani upitnici zadovoljstva…

Tijekom posljednjih 20 godina – točnije, od 1991. godine – Track-It! Help Desk je dobio brojne nagrade te je najšire instalirana aplikacija za podršku korisnicima u svijetu, s više od 50.000 klijenata, a koristi se za upravljanje 16 milijuna stavki IT imovine diljem svijeta.

Aplikacija je lako prilagodljiva te je njome moguće podržati i automatizirati ITIL, ali i druge poslovne procese – redovno održavanje i izvještavanje, upravljanje nabavom i zadužnicama, upravljanje bazom znanja, praćenje zapošljavanja i edukacija, upravljanje licencama i ostalom imovinom.

BMC FootPrints Service Core
Današnje IT organizacije su pod velikim pritiskom da uz ograničene resurse svojim korisnicima dostave poslovne i IT usluge brzo, sigurno i na ekonomičan način. Jednostavno rečeno, kako bi zadovoljile poslovne zahtjeve IT organizacije moraju, s jedne strane, poboljšati učinkovitost i produktivnost, uskladiti se s korisnicima te ispuniti njihova očekivanja. S druge strane organizacije moraju kontrolirati troškove i održavati dostupnost, sigurnost i usklađenost svojih usluga.

Naše rješenje

Podupirući sjedinjenje IT usluga i upravljanja imovinom, BMC FootPrints pruža IT organizaciji potrebnu vidljivost i kontrolu u svrhu stalnog poboljšanja pružanja usluga i upravljanja IT imovinom, dok istovremeno omogućuje učinkovitost, kontrolu troškova i usklađenost te smanjuje osjetljivost IT-a i financijski rizik. Modularni pristup omogućuje organizacijama – bez obzira na veličinu ili složenost IT-a – da implementiraju mogućnosti postupno, prema potrebama.

Poslovna potreba

Podrška ključnim procesima

Mnoge IT organizacije se bore s ručnim, decentraliziranim, svrhovitim pristupom kako bi na siguran način upravljale svojim IT procesima, poslovnim uslugama i IT imovinom. Bez kontrole ne postoji ni struktura za stvaranje i potporu procesa, što rezultira resursno-intenzivnim, suvišnim i nedosljednim izvršavanjem koje, ne samo da ne ispunjava očekivanja korisnika, već također može uzrokovati sigurnosne propuste i lošu iskoristivost informatičkih resursa. 
Stoga je potrebno:

Prijeći s reaktivnog na proaktivno upravljanje uslugama korištenjem jednog integriranog rješenja

Steći kontrolu nad IT imovinom i infrastrukturom kako bi se smanjili troškovi, a istovremeno poboljšala kvaliteta usluge

Učinkovitije upravljati IT promjenama kako bi se smanjili poslovni zastoji (downtime)

Poboljšati djelotvornost i vidljivost IT podrške korisnicima i uslugama

Samom instalacijom rješenje omogućuje upravljanje sljedećim procesima:

Request Fulfillment

Incident Management

Problem Management

Change Management

Knowledge Management

Service Asset & Configuration Management

Service Catalog Management

Service Level Management


Kako je aplikacija lako prilagodljiva moguće je podržati i automatizirati i ostale ITIL, a i druge poslovne procese (praćenje voznog parka, investicijsko i redovno održavanje, upravljanje nabavom, upravljanje edukacijom, putni nalozi,...).

Ključne značajke i prednosti

 

Stjecanje kontrole nad raznovrsnim poslovima koji se obavljaju u IT organizaciji sa ograničenim sredstvima

Pojednostavljenje i automatizacija rutinskih zadataka koji bi inače iskorištavali ljudske i financijske resurse

Smanjenje poziva korisničkoj podršci, omogućujući samim korisnicima da samostalno rješavanju uobičajene probleme te odgode slanje zahtjeva koji nisu kritični

Dokumentacija, praćenje i centralizacija radnih naloga za buduće reference i demonstracije usklađenosti

Sprječavanje budućih problema pomoću kontrole i upravljanja promjenama i konfiguracijom

Ušteda vremena i novca razumijevanjem utjecaja financijskih i poslovnih odluka

Stjecanje uvida u IT okruženje organizacije

BMC Footprints korisnicima pruža sve potrebno za jednostavnu automatizaciju procesa i učinkovito upravljanje IT uslugama, pritom upravljajući poslovnom vrijednošću. Nadalje, Footprints posjeduje sveobuhvatne, automatske mogućnosti za upravljanje IT imovinom koje omogućuju IT organizacijama otkrivanje, konfiguraciju, upravljanje i osiguranje svih krajnjih IT komponenata. S naglaskom na iskustvo samih korisnika, BMC Footprints povećava zadovoljstvo klijenata i IT produktivnost te otkriva pravu vrijednost IT usluga i podrške u poslovanju.

BMC Remedy ITSM Suite

Obuhvatite trendove u samousluživanju, povezanosti društvenih medija, mobilnosti, upravljanju „oblakom“ i dr. BMC Remedy kombinira tradicionalnu IT podršku s operativnom podrškom kako bi dostavio vrijednost IT operativnom upravljanju što povećava zadovoljstvo kupaca i bolje udovoljava današnjim poslovnim potrebama.

Poslovni izazov

Današnja poduzeća suočena su s ograničenim resursnim, operativnim i kapitalnim budžetima.

Ipak, korisnici koji koriste IT, BYOD (bring-your-own-device) i društvene medije imaju visoka očekivanja od usluge. Očekuju visoku razinu izvedbe, lak pristup, jednostavne procese i stalnu dostupnost – na jednostavan i prikladan način.

Naše rješenje

Kao svjetski „leader“ u upravljanju ITSM, BMC je prvi u djelotvornim rješenjima koja povezuju i automatiziraju ITIL® procese, kao što su incidenti, problemi, promjene, imovina, servisna razina, postavke, servisni katalog i ispunjenje zahtjeva.

Od jednostavne „help-desk“ kontrole do servisa i regulacije poslovanja – od osnovnih zadataka do „out-of-the-box“ ITIL procesa – niti jedan drugi proizvođač nema širinu i dubinu izbora koji udovoljavaju vašim potrebama danas i u budućnosti.

automatizirano, inteligentno podnošenje zahtjeva temeljeno na promatranim događajima koji su prioritizirani kroz analizu utjecaja poslovnih servisa

servisne kataloge koji uključuju transparentno određivanje cijena usluga s mogućnostima „charge-back“ i „show-back“-a

potpuno kontrolirano upravljanje životnim ciklusom „oblaka“

Remedy

Jednostavno sučelje lako za korištenje promovira samouslužnost

Komponenta BMC Remedy ITSM-a za upravljanje zahtjevima nudi bogato, intuitivno korisničko sučelje u stilu portala za prikaz servisnog kataloga krajnjim korisnicima i brzu pomoć putem članaka znanja, „chat“-a ili podnošenja zahtjeva.  

Potpun paket poslovnih aplikacija

Bilo da počinjete s jednom ili više aplikacija, BMC Remedy aplikacije dizajnirane su da budu fleksibilne kako bi udovoljile jedinstvenim potrebama vašeg ITSM.

BMC Service Desk – Omogućuje iscrpno upravljanje procesima incidenata i problema temeljeno na najboljim praksama putem intuitivne i prilagodljive tehnologije. Optimiziran za današnja mobilna poduzeća, BMC Service Desk-om moguće je upravljati putem aplikacija podržanima na većini mobilnih platformi.

BMC Change Management – upravljajte promjenama i izdanjima uzduž cijele IT infrastrukture – od podatkovnih centara do stolnih računala – prema ITIL najboljim primjerima iz prakse i organizacijskim politikama.

BMC Asset Management – upravljajte cjelokupnim životnim ciklusom IT imovine (od nabave do povlačenja) i pratite podatke koje želite, koristite mogućnosti upravljanja softverskim licencama u imovinskim i operativnim procesima kako biste osigurali da upotreba software-a, posebno u okruženjima u „oblaku“, ostane unutar okvira ugovora

BMC Knowledge Management – pružite Service Desk analitičarima bazu znanja s rješenjima koja je lako pronaći i krajnjim korisnicima mogućnosti samouslužnog pretraživanja da im pomognete da sami riješe probleme

BMC Chat – efektivno pružite podršku krajnjim korisnicima putem „chat“-a

BMC Remedy ITSM Process Designer – brzo izgradite i implementirajte nove zahtjeve i procese koristeći grafičke alate za izradu radnog toka

Zajednička platforma

S jedinstvenom platformom te čvrstom i skalabilnom arhitekturom, bolje rezultate dobivate brže – i nastavljate ih dobivati u budućnosti. BMC Atrium omogućuje temelj za upravljanje uslugama tijekom cijelog njihovog životnog ciklusa.

S ovim rješenjem ostvarujete:

Određivanje prava prvenstva aktivnosti podrške i fokus na kritične poslovne servise

Povećanje produktivnosti osoblja i dosljednost automatizacijom procesa, politika i zadataka

Smanjenje MTTR i uklanjanje ponavljajućih incidenata kroz pridružene procese upravljanja problemima i znanjem

Smanjenje troškova IT podrške kroz samouslužno skretanje poziva

Povezanost IT osoblja uz pomoć unaprijed postavljenog rješenja jednostavnog za korištenje i optimiziranog za dlanovnike

Integracija

Integracija - BMC Remedy AR System, BMC Service Request Management, BMC Atrium Discovery & Dependency Mapping, BMC Atrium CMDB, BMC Atrium SLM, BMC Atrium Dashboard and Analytics