En iso 9001:2015

Što je DSM?

Digital Service Management

 

Digital Service Management (DSM) je strategija upravljanja poslovnim uslugama koja vam omogućava da izvučete maksimum iz vaših IT resursa i da ih lakše uskladite s poslovnim ciljevima te time postignete željene rezultate.

Glavne prednosti DSM-a:

 

brža, pouzdanija i razumljivija IT infrastruktura

smanjenje operativnih troškova

povećanje zarade i poslovne efikasnosti

bolja usluga sa dosljednijom kvalitetom nego što je to slučaj kod uobičajenih poslovnih sustava.

Kad IT sustav padne DSM može značiti razliku između katastrofe i zanemarivog problema.

Prikaz

DSM prikaz omogućuje poslovnim i IT voditeljima da ostvare strateške vrijednosti

Sa DSM-om, IT prelazi u ulogu stvaratelja poslovniih vrijednosti. DSM preoblikuje korporativnu okolinu, omogućujući poslovnim i IT voditeljima da govore zajedničkim jezikom. Mogu se suočiti izazovima s zajedničkog ujedinjenog fronta i razumjeti utjecaj novih poticaja.

Izazov

 
S IT gledišta, zadovoljenje potreba poslovanja nikada nije bilo složenije. Tradicionlani IT alati i procesi usredotočuju se na tehnologiju, a ne na poslovne ciljeve. Također IT mora učiniti više s manje, dok se napreže dosegnuti povećane zahtjeve za rezultatom.

Samo mjena stalna jest - od promjene poslovnih ciljeva do promjene tehnologije

Manji broj IT suradnika mora obavljati poplavu zahtjeva

Zadaci moraju biti izvedeni brzo, precizno i unutar proračuna

Posao je reaktivan i pravo prvenstva nije u skladu s utjecajem na poslovanje

BMC rješenje:

 

UPRAVLJANJE DIGITALNIM USLUGAMA (DIGITAL SERVICE MANAGEMENT)

Osnažite IT da upravlja tehnologijom s poslovne strane. Kao rezultat, možete s preciznošću obavljati zadatke da maksimizirate poslovne vrijednosti.

Sa Digital Service Management, možete:

Nadzirati dugoročno zdravlje poslovnih usluga

Razumjeti poslovnu važnost IT promjena

Jamčiti siguran pristup najkritičnijim poslovnim uslugama

Učiniti pravu stvar u pravo vrijeme da bi maksimizirali poslovnu vrijednost

Proaktivno upravljati promjenama zasnovanim na poslovnim prioritetima, kako bi bili u mogućnosti isporučiti obećanu razinu usluga

Prednosti

 

Osnažiti IT da radi s preciznošću

Digital Service Management preoblikuje ulogu IT-a. Sada možete upravljati svakom promjenom koja ima utjecaj na "IT-poslovanje" i uskladiti IT sredstva s ključnim poslovnim ciljevima. Kao rezultat, možete:

Smanjiti ukupne troškove IT operacija

Isporučiti bolju uslugu sa dosljednijom kvalitetom

Odgovoriti na promjene brže i s manje rizika

Maksimizirati prihodovno vrijeme i poslovnu učinkovitost

Sa BMC Software-om, tijek od poslovanja prema tehnologiji je neprekinut. Vaša IT organizacija može predvidjeti i upravljati promjenama u okolini, radeći s preciznošću. Poslovanje i IT mogu raditii zajedno na strateškim poticajima, a poduzeće može upravljati troškovima i činiti mudrije odluke za poslovanje.

Implementacija

Upravljati bitnim

 

BMC Software pruža postupan pristup Digital Service Managementu. Omogućuje gradnju na postojećim investicijama i dosezanje brzih rezultata. Digital Service Management potiče poslovne i IT voditelje da sudjeluju u razgovorima o poslovnim uslugama i određuju SLA (ugovorenu razinu usluga)

Tada IT organizacija može:

 

Stvoriti uslužni model koji će vašu tehnologiju povezati sa poslovnim uslugama

Pratiti i upravljati povezane infrastrukturne komponente, ovisno o njihovoj poslovnoj važnosti

Poboljšati isporuku IT usluge i podršku

Mjeriti i podešavati trenutna radna svojstva

Kako Digital Service Management radi

 

Sa Digital Service Managementom na djelu, možete dati prioritet vašem odzivu na dogođaje ovisno o njihovom utjecaju na poslovanje:

Pojedinačni alati za nadzor otkrivaju događaje redoslijedom kojim su se dogodili

Event Manager obrađuje događaje i proslijeđuje ih uslužnom modelu

Uslužni model vrednuje utjecaj na poslovanje, izdvaja uzročnike događaja i daje prednost IT odzivu na osnovu poslovne važnosti