En iso 9001:2015

Što je Database MGMT

Rješenja za performance management i auditing IBM DB2 LUW i Oracle baza podataka

Što se dešava s mojim bazama podataka sada?
Što se dešavalo jučer? Prekjučer? Prije mjesec dana?
Kakve su performanse mojih baza i imam li prostora za poboljšanje performansi i optimizaciju? Na koji način postići bolje performanse? Postižem li SLA sa mojom bazom? Kako usporediti performanse dviju ili više baza?
Tko, odakle i kada pristupa mojim podacima? Kojim podacima je pristupano?

Korisnička dilema:

Kako uz prihvatljive troškove osigurati visoku efikasnost, stabilne performanse, sigurnost  i raspoloživost baza podataka?

 
Odgovore na ova ali i na mnoga druga pitanja mogu Vam pružiti rješenja tvrtke DBI Software (www.dbisoftware.com). Rješenja su namijenjena za performance management i auditing IBM DB2 i Oracle distribuiranih baza podataka.  S DBI rješenjima klijenti brzo postižu – u manje od 24 sata nakon instalacije rješenja - 30%-90%-tne uštede na resursima (procesorsko vrijeme) i poboljšana vremena odziva te propusnost uz istovremeno povećanje sigurnosti i poboljšanje sukladnosti sa zakonskim aktima. DBI pruža proizvode i usluge za više od 2.000 klijenata diljem svijeta. Posebnost rješenja je i u tome što omogućavaju ne samo praćenje performansi i parametara baza podataka već i praćenje poslovnih parametara! Korisnik sam odlučuje u koju svrhu želi iskoristiti mogućnosti ovih rješenja, tako da je u mogućnosti primijeniti ih ne samo kao rješenja za praćenje IT resursa (baze podataka) već i kao rješenja za praćenje važnih poslovnih resursa i podataka!

Primjeri primjena pri praćenju poslovnih podataka:

 
Količina prodaje? Količina prodaje u određenom vremenskom razdoblju?
Broj kupoprodajnih transakcija?
Promjena cijene u određenom razdoblju?
Promjena stanja na skladištima? (u realnom vremenu!)
Na brz i jednostavan način, primjenom odgovarajućeg upita na bazi, management poduzeća može u bilo kojem trenutku, korištenjem DBI rješenja dobiti vizualan prikaz željenih podataka i to u realnom vremenu, bez utjecaja na produkcijske performanse baze.

Mogućnosti primjena je mnogo. Jedino ograničenje je vaša mašta!

http://www.youtube.com/watch?v=qWfgYOtYfOk

This short video shows how tuning up a database not only improves response times and query throughput, but reduces energy consumption as well. With only 2 CPUs in this server, we were able to achieve a 7% energy savings by tuning the

database. With a higher number of CPUs, we would expect the power savings to be even greater. Since 45% of Data Center power costs are attributable to the equipment therein and 55% of costs are attributable to cooling, we would expect the server energy savings to be matched by reduced cooling costs.

Brother-Eagle for DB2 LUW & Oracle

Brother Eagle

Rano otkrivanje problema i neučinkovitosti IBM DB2 i Oracle baza (u distribuiranoj okolini)

Real-time nadzor ključnih parametara za uspješno funkcioniranje baza (što se SADA dešava?)

Izrada savjeta i prijedloga kako poboljšati odabrane parametre (u web sučelju)

Potpuna prilagodba sučelja korisničkim potrebama – mogućnost praćenja ne samo parametara baza podataka već i važnih poslovnih informacija, npr.: količina prodaje!

Brother-Panther for DB2 LUW

Btorher Panther

Jednostavno praćenje performansi jedne ili više baza s jednog ekrana

Usporedba performansi različitih particija baza (logičkih ili DPF - Data Partitioning Facility)

Jednostavno korisničko sučelje koje omogućava brzo pozicioniranje na uočene probleme

„Find & Fix“ alat za brzo pronalaženje i ispravljanje

Analiza utjecaja promjena na performanse baze (change management)

Sve to uz minimalni vlastiti utjecaj na performanse!

Brother-Thoroughbred for DB2 LUW

Brother Thoroughbred

Određivanje prosječnog vremena odziva - Average Transaction Response Time

Izračun Time Distribution varijable

Praćenje SLA – prikazuje koliko (i u kojim postocima) transakcija je završeno sa definiranim prihvatljivim SLA – korisnik prilagođava svojim poslovnim potrebama

„Find & Fix“ alat za brzo uočavanje i ispravljanje

Analiza prošlih stanja – je li SLA ispunjen prošli tjedan/mjesec

Integracija sa Brother-Panther rješenjem omogućava analizu performansi i analizu promjena (change management) te njihovog utjecaja na SLA

Potpuna integracija sa Business Service Managementom

Brother-Hawk for DB2 LUW

 Brother Hawk

24x7 nadzor i obavještavanje

Potpuna kontrola od strane korisnika – korisnički definirana upozorenja: u zadano vrijeme, na zadan događaj, kroz zadani period...

3 razine upozorenja: alarm, warning, information

Reakcija na događaje – pri pojavi određenog upozorejna u stanju je izvesti različite aktivnosti koje je korisnik definirao i zadao – aktivno djelovanje u sustavu

Slanje upozorenja na različite destinacije: e-mail, SNMP, Tivoli, HP OpenView, CA Unicenter

Jednostavno i lako razumljivo korisničko sučelje

Korisnički definirani SQL upiti čijim izvršavanjem se pokreće sustav za upozorenje nad cijelom bazom ili samo nad određenom tablicom u bazi

Ne upozorava samo na performanse sustava – upozorava i o promjenama nad poslovnim podacima!

Brother-WatchDog for DB2 LUW & Oracle

 Brother Watchdog  

Potpun nadzor (audit) Oracle ili DB2 baza podataka (pristup, čitanje, izmjena) – svi korisnici, sve aktivnosti

Izrada audit izvještaja

Automatska Izrada izvještaja o neautoriziranim pokušajima promjene ili čitanja

4 W's – Who, What, Where and When – Tko, Što, Gdje i Kada

DDL, DML i DCL audit

Sprema i izvještava o svim promjenama u strukturi baze

Napredne mogućnosti izrade auditornih politika (nad cijelom bazom, nad određenom tablicom u bazi, aktivacija audita samo na temelju nekog događaja...)

Brother-Wolf for Oracle

 Brother Walf

Osigurava 24x7 dostupnost izvođenjem reorganizacije objekata on-line, bez utjecaja na korisnike

Sprečava neplanirane gubitke uočavanjem objekata koji zahtjevaju hitne akcije

Štedi vrijeme za dijagnozu i podešavanje optimalnih performansi objekata u bazi

Naprednim analizama smanjuje potrebu za budućim reorganizacijama

Automatsko raspoređivanje poslova baze: reorganizacija, full-checkpoint-based recovery mogućnosti

Dolazi integriran sa Brother-Eagle® rješenjem

Brother-Owl for Oracle

Brother Owl

Sprečava prekide u produkciji korištenjem HSDC sustava koje prati i zapisuje izvršene SQL upite za kasniju analizu

Najbolji industrijski sustav za „breadth“ i „depth“ preradu SQL koda

Simulacije i „What-If“ analize

Praćenjem izvođenja SQL upita daje preporuke za poboljšanje performansi upita i podešavanje SQL-a

Dolazi integriran sa Brother-Eagle® rješenjem