En iso 9001:2015

BMC Performance Manager

BMC Performance Manager rješenja osiguravaju optimalne performanse i raspoloživost distribuiranih računalnih okruženja putem proaktivnog nadzora hardvera, operativnog sustava, međuprograma, aplikacija i baza podataka kako bi se otkrili problemi prije nego što stignu do krajnjih korisnika.

Smanjuje troškove kroz pojednostavljenje upravljanja sustavima i automatizaciju njegovih rutinskih aktivnosti, omogućujući da manji broj osoba upravlja s više sustava

Poboljšava kvalitetu usluge proaktivno rješavajući neposredne probleme prije nego li ugroze postavljene razine usluge

Minimizira zastoje kraćim vremenom potrebnim za identifikaciju i rješavanje problema onemogućene usluge zbog kvara, nestanka struje itd.

Povećava operativnu učinkovitost automatizacijom uručenja među operativnim timovima i radnim grupama te upravljanjem protoka kritičnih informacija potrebnih za brzo rješavanje problema

Poslovna prilika

 
Učinkovito upravljanje heterogenim operativnim okruženjima zahtijeva jednostavno, fleksibilno, skalabilno i integrirano rješenje. Rješenje mora osigurati web okruženje za upravljanje poslovanjem koje će pružiti sve informacije na dosljedan i integriran način. Ono također mora biti jednostavno za implementaciju i osigurati integrirano upravljanje, kao i cjelokupni poslovni pogled na poslovanje. Konačno, rješenje bi trebalo pružiti više nego samo pregled – trebalo bi smanjiti ukupne troškove vlasništva tehnologija pojednostavljenjem konfiguracije, administracije i upravljanja iz jednog korisničkog sučelja.

Naše rješenje

 

BMC Performance Manager Portal nudi fleksibilno sučelje za upravljanje stanjem aplikacija, operativnog sustava, međuprograma te hardvera – s prilagođenim pregledom, nadzornim pločama, grafikonima, upozorenjima i statusima slučaja. Ono je izgrađeno na BMC Portal infrastrukturi, koja pruža centralizirano upravljanje kroz web preglednik te umanjuje implementaciju, upravlja radnim sljedovima i smanjuje održavanje i obuku za sve BMC proizvode.

BMC Performance Manager Portal omogućuje korištenje tehnologije, sa agentom ili bez, za upravljanje dostupnošću i performansama poslovne infrastrukture. Portal nudi jedinstveni pogled, kombinirajući robusnost informacija putem agenta za poslovno-kritična okruženja, s jednostavnošću i lakoćom korištenja prikupljanja podataka bez agenta. BMC Performance Manager Portal također stvara temelj za daljinsko praćenje, pružajući standardizirana rješenja, kao i razne alate koji su jednostavni za korištenje.

BMC Performance Manager Portal infrastruktura donosi centraliziranu kontrolu upravljanja putem web preglednika, koja minimizira implementaciju i održavanje korisničkih konzola za nekoliko BMC proizvoda. Omogućava i zajednički način rada i korištenja za prijavu, navigaciju, izvještavanje, manipulaciju podacima i upravljanje za BMC proizvode. BMC Performance Manager Portal administrator kontrolira module kojima korisnici mogu pristupiti, naredbe koje mogu izdati i podatke koje mogu vidjeti.

Glavne značajke

 

Praćenje bez agenta
BMC Performance Manager daljinski prati elemente pomoću standardiziranih protokola kao što su WMI, SNMP, HTTP / HTTPS, rstatd, SQL NET, Ping, DNS, Secure Shell (SSH), i ostali „third-party“ protokoli. Korištenje ovih protokola omogućuje daljinsko prikupljanje podataka, bez potrebe za instalacijom softvera na elemente koji se prate.

Praćenje s agentom
BMC Performance Manager Portal donosi velike mogućnosti upravljanja, kao što su detaljne informacije i dijagnostike. Korisnici koji koriste BMC PATROL i slična rješenja za upravljanje svojom okolinu mogu konfigurirati BMC Performance Manager Portal kako bi vidjeli svoje sustave i upravljali određenim vrijednostima. Patrol Integration pruža izrazite prednosti konsolidiranim prikazom svih nadziranih sustava uz jedinstveno arhivsko spremište.

Centralizirani repozitorij podataka
Svo prikupljanje podataka se obavlja s jednog središnjeg poslužitelja – Remote Service Monitor (RSM). RSM prikuplja podatke o performansama i prenosi ih BMC Performance Manager Portal-u koji ih pohranjuje u spremište, omogućujući korisnicima grafički pregled podataka prema parametrima i stvaranje izvješća iz sustava sa i bez agenta.

Pravila i krajnje granice za obavijesti
Kupci mogu odrediti vrijednosti za alarme i upozorenja unutar BMC Performance Manager Portal-a. Svaki put kada se granice postavljenih vrijednosti  premaše, kupci dobivaju u realnom vremenu obavijesti putem e-maila, pager-a, SNMP-a itd. Kupci mogu odrediti drugačija pravila i unapređenja statusa obavijesti te odrediti koje vrste obavijesti će biti poslane i kome. Osim toga, formati obavijesti su izmjenjivi kako bi se prilagodili IT standardima.

Operativni Izvještaji i pregledi
BMC Performance Manager Portal pruža ugrađene izvještaje koji grafički prikazuju informacije o promatranim sustavima i aplikacijama. Ukupno zdravlje sustava je prikazano u „Health-At-A-Glance“ pregledu dok „Top N“ grafikoni prikazuju gornje i donje potrošače resursa u svim promatranim sustavima.

Kontrola korisničkog pristupa
Portal administratori mogu konfigurirati fleksibilne dozvole za korisničke račune kako bi se odredilo u kojoj mjeri korisnik može konfigurirati izvješća i razne preglede. Osim toga, elementi svakog računa se mogu kontrolirati na korisničkoj osnovi.

Proširivost
Korisnici mogu lako proširiti BMC Performance Manager rješenja pomoću Performance Manager Editor-a (PME) ili BMC Performance Manager Portal Software Developer's Kit-a (SDK). Osim toga, korisnici mogu iskoristiti mogućnosti proširenja za kreiranje prilagođenih načina prikupljanja i praćenja podataka, ovisno o njihovim potrebama.

Integracija s BMC Impact Manager-om
Osim što mogu lako integrirati podatke i događaje iz BMC Performance Manager i BMC Impact Manager aplikacija, korisnici imaju pristup infrastrukturnim metrikama i ostalim informacijama važnim za poslovanje u jednom pristupačnom sučelju. To omogućava integrirani web prikaz korisničke infrastrukture i njenog utjecaja na poslovanje.

Centralizirani web pristup za cijelu organizaciju
Sav rad sa izvještajima i konfiguriranje se izvodi on-line pomoću BMC Performance Manager Portal infrastrukture, a pristup se vrši preko standardnog web preglednika. Svi korisnici koji su spojeni na mrežu putem web preglednika mogu vidjeti izvještaje i konfigurirati krajnje vrijednosti. Osim toga, članovi tima koji trebaju samo pogledati izvješća im mogu pristupiti putem korisničkog računa predviđenog samo za čitanje.

BMC Performance Manager rješenja

 
BMC Performance Manager uključuje rješenja za upravljanje s agentom na lokalnoj razini ili bez agenta na daljinu. Korisnici mogu odabrati potrebnu razinu upravljanja i implementirati odabrano rješenje kako bi zadovoljili svoje potrebe praćenja i pregleda svih upravljanih sustava krozBMC Performance Manager Portal. Pritom ne trebaju birati između praćenja sa ili bez agenta. BMC Performanse Manager omogućava fleksibilnost upravljanja infrastrukturom s jednim ili sa oba rješenja.

Kako BMC Performance Manager portal pomaže u postizanju BSM-a

 
Uspješne BSM implementacije ovise o dobro organiziranoj infrastrukturi koja pruža relevantne informacije o kritičnim performansama, dostupnosti sustava i propusnosti. Također moraju dobro komunicirati sa sveobuhvatnom konfiguracijom i procesima promjene. BMC Performance Manager Portal pomaže u postizanju BSM-a:

Koristeći jednu zajedničku metodu upravljanja za proaktivno optimiziranje IT infrastrukture tijekom životnog ciklusa poslovnih aplikacija

Implementacijom dosljedne metodologije i automatizacije repetitivnih, složenih i problematičnih zadataka

Koristeći dinamičnu obradu na temelju događaja kako bi se odredili prioriteti skupnim i online radnim tokovima

Kontrolirajući sve aspekte upravljanja podacima poslovanja sa standardnim alatima za distribuirana, centralna i desktop okruženja

BMC ProactiveNet Performance Management

BMC ProactiveNet Performance Management omogućuje IT-u da se izvuče iz stanja stalne borbe kombinirajući izvedbu, dostupnost, događaje i upravljanje utjecajima sa vodećom analitikom za predviđanje događaja. Time se proaktivno otkrivaju i automatski razrješavaju problemi sa izvedbom IT-a i drugorazrednom konfiguracijom prije nego korisnici i servisi osjete negativan utjecaj problema. Putem jedinstvene „Proactive Operations“ platforme IT može danas upravljati cijelim poduzetništvom te postepeno prijeći na virtualizaciju i „cloud“ poslovanje kada je za to spreman.
Watch a demo

BMC ProactiveNet Performance Management je integrirano rješenje za upravljanje izvedbom, dostupnošću, događajima i utjecajem koje je izrađeno specifično kako bi se njime upravljalo velikim obujmom podataka o poslovnim servisima i prikupili događaji sa višestrukih platformi, dobavljača i izvora te kako bi se uključili elementi kojima upravlja IT.

Rješenje pomaže IT-u da ostvari pomak iz reaktivnog u proaktivno upravljanje te da optimizira izvedbu aplikacija izbjegavanjem skupih prestanaka rada sustava, rješavanjem problema prije njihovog utjecaja na razinu usluge, ubrzavanjem „mean-time-to-repair“ (MTTR) i produljenjem „mean-time-between-failure“ (MTBF).

Povezivanjem upravljanja izvedbom, dostupnošću, događajima i utjecajem unutar jedinstvene „Proactive Operations“ platforme za postojeća i „cloud“ okruženja možete pojednostaviti vaš postojeći sustav za nadzor i upravljanje uz dodatnu mogućnost postepenog dodavanja funkcionalnosti potrebnih za učinkovitije upravljanje ovim pretvorbenim tehnologijama, uz minimalni poremećaj sustava. Rješenje također objedinjuje podatke i događaje od višestrukih dobavljača, platformi i izvora.

graf

Automatski otkriva i uči predloške ponašanja i izvedbe za svaku aplikaciju i komponentu servisa koji se nadziru te identificira normalno ponašanje i nepravilnosti.

Koristi analitike za predviđanje u stvarnom vremenu koje otkrivaju izvor problema kako bi neprekidno prolazio kroz sve događaje i nepravilnosti prikupljene iz aplikacija i elemenata infrastrukture koji pružaju podršku vašim poslovnim servisima te time utvrđuje skup prioritetnih uzročnika problema. Time možete riješiti probleme iz prvog pokušaja i smanjiti vrijeme potrebno za rješenje problema za 75% ili više.

Koristeći mogućnosti analitičkog mehanizma za rano otkrivanje napravilnosti u sustavu možete smanjiti broj prestanaka rada servisa i minimizirati utjecaj na korisnike sprječavanjem problema da se dogode – za razliku od tradicionalnog pristupa „reagiranja na neuspjeh“ – te prebaciti fokus sa „MTTR“ na „MTBF“ čime se smanjuje vrijeme zastoja za 75% i više.

Rješenje neprekidno uči i prati ponašanje fizičkih, virtualnih i „cloud“ komponenata i njihovih međusobnih veza te prepoznaje jedinstvene odlike u tim okruženjima, kao što su „clustering“ i kretanje. Time je omogućena virtualizacija i prebacivanje u „cloud“ većeg broja produkcijskih aplikacija uz uvjerenje da im vaš IT odjel može pružiti podršku bez prekida (24x7) koristeći samo jednu „Proactive Operations“ platformu.

„BMC ProactiveNet Performance Management“ korisnicima pruža uvid u cjelokupno iskustvo krajnjih korisnika za distribuirane, centralne i „cloud“ aplikacije i servise. Moguće je mjeriti izvedbu poslovnih aplikacija u stvarnom vremenu pute čega dobivate uvid u tijek transakcija kroz cijelo poduzetništvo. Time se mogu odrediti točni koraci tijeka transakcije koja uzrokuje smanjenje radnog učinka.

Pomaknite spektar svog upravljanja od pasivnog nadzora svih elemenata u vašoj IT infrastrukturi i usredotočite se na proaktivno vodstvo ključnih indikatora izvedbe (KPI), aplikacija i vremena odaziva krajnjih korisnika i ciljeva razine usluge (SLO). Razumijevanje poslovnog utjecaja dolazećih informacija omogućuje IT-u da odredi prioritete i usmjeri pozornost na probleme koji imaju najveći utjecaj, smanjenje prestanka rada servisa i osiguravanje više razine kvalitete usluge za djelatnost.

Poboljšava produktivnost i minimizira rizik sa automatizacijom rutinskih, administrativnih zadataka čime se se odstranjuje glavni izvor prestanka rada sustava, ubrzava se vrijeme ispravka nastalih problema i omogućuje bolja raspodjela ograničenih sredstava.

Business Service Management (BSM)

 
Business Service Management (BSM) je sveobuhvatan pristup i jedinstvena platforma koja u isto vrijeme optimizira troškove IT-a, prikazuje transparentnost, povećava poslovnu vrijednost, kontrolira rizik i osigurava kvalitetu servisa. Kao dio BSM arhitekture „BMC ProactiveNet Performance Management“ pomaže IT-u da:

Izađe iz okvira uslužne obveze putem upravljanja poslovnim servisima „top down“ čime se odstranjuju zapreke koje nameću tehnologija i organizacijska spremišta

Smanje troškove i rizik putem optimizacije IT procesa kako bi zadovoljili poslovne ciljeve

Standardiziraju upravljanje procesima rješavanja problema, izvedbe, događaja i utjecaja prema najboljim iskustvima i standardima u industriji

BMC ProactiveNet Performance Management

 
BMC ProactiveNet Performance Management rješenje se može integrirati sa „BMC Atrium CMDB“, „BMC Atrium Orchestrator“, „BMC Service Level

Management“, „BMC Dashboard and Analytics for BSM“ i „BMC Remedy IT Service Management Suite“ rješenjima.