En iso 9001:2015

BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping

IT organizacije učestalo se bore s odgovorima na dva temeljna pitanja o svom podatkovnom centru: „Što imam?“ i „Kako je to povezano?“.

BMC ADDM rješenje

 
BMC Atrium Discovery and Dependency Mapping omogućava jednostavan odgovor na pitanje „Što imam?“ otkrivajući detalje o IT infrastrukturi, uključujući precizne informacije o hardverskom i softverskom inventaru na poslužiteljima i mrežnim uređajima. ADDM također pomaže u odgovoru na drugo pitanje „Kako je to povezano?“ identificiranjem međuovisnosti i automatskom izgradnjom mapa zavisnosti aplikacija koje pokazuju kako IT infrastruktura podržava poslovne usluge.
Watch a demo

Izazovi:

 

Potrošena imovina i IT troškovi uz smanjenje budžeta

Skupo, naporno i ručno skupljanje podataka o IT infrastrukturi

Skupo i ručno prikupljanje podataka o inventaru

Skupo i ručno izvršenje revizije dobavljača

Trošak neispunjavanja SLAs, MTBF, MTTR

Složenost i povećana učestalost promjena u tehnologijama i poslovanju

Netočne i zastarjele informacije o infrastrukturi

Nedostatak potpunih informacija o zavisnostima i odnosima među poslužiteljima, mrežnim uređajima, aplikacijama i softverom

Glavni nedostaci ručne IT revizije:

 

otkriveno maksimalno 75% IT imovine

prikupljeni podaci su nepraktični s aspekta vremena i troška, netočni (neažurni) od trenutka kada revizija završi

previše pretpostavki, a premalo točnih podataka što vodi neprecizno definiranom inventaru, neuspjelim promjenama, dužem vremenu potrebnom za rješavanje problema, neefikasnim planovima za oporavak od katastrofe i velikim troškovima

virtualizacija povećava količinu i učestalost promjena, te je još teže imati imovinu pod kontrolom

Mjerljive vrijednosti BMC ADDM rješenja:

 

smanjeno vrijeme za pripremu revizije dobavljača za 90%

točnosti IT inventure povećana za 40%

vrijeme potrebno za oporavak smanjeno za 50%

potpora poslovnim uslugama.

Ključne koristi BMC ADDM rješenja:

 

Ažuran pregled zavisnosti i povezanosti koje čine IT i poslovne usluge

Smanjenje vremena potrebnog za rješavanje problema i poboljšanje produktivnosti

Minimiziranje nedostupnosti usluga i poboljšanje agilnosti pomoću preciznog pregleda, upravljanja rizicima te izvršavanja i nadgledanja konfiguracijskih promjena

Osiguranje preciznosti podataka u CMDB kroz „out-of-the-box“ integraciju s BMC Atrium CMDB

Brže rješavanje hitnih incidenata korištenjem topologije i modeliranja utjecaja kojima se incidenti prioritiziraju prema važnosti poslovnih usluga

ADDM otkriva Windows, Linux®, UNIX® i Netware okruženja koristeći standardne upravljačke protokole. kao što su SSH, WMI i SNMP. Proizvod koristi z/OS agente za otkrivanje za brzu inventuru z/OS platformi i svih važnijih softverskih podsustava. BSM aplikacijama i procesima se dostavljaju precizne informacije o resursima i povezanosti kroz „out-of-the-box“ integraciju sa BMC Atrium CMDB.
ADDM

BMC ADDM rješenje podržava ključne procese:

 

upravljanje licencama imovine i softvera

CMDB

analiza utjecaja promjena

„cloud computing“

konsolidacija i migracija podatkovnih centara

oporavak od katastrofe

optimizacija troška središnjeg računala („mainframe“)

optimizacija „Service Desk“-a

upravljanje utjecajem usluga

Proizvod se isporučuje kao instalirana VM koja je spremna za uporabu, u koju je uključeno spremište podataka, što minimizira napor i trošak implementacije. Otkrivanje se jednostavno postavlja rasponom IP adresa, rasporedom i pristupnim pravima. Osim toga, BMC ADDM daje Vam kontrolu nad razinom očitanja, koja se pruža od jednostavnog površnog očitanja do potpunog otkrivanja.

BMC Client Management

Automatizirajte cjelokupni životni ciklus računala, laptopa i klijentskih uređaja!

BMC Client Management je potpuno integrirano i automatizirano rješenje za postavljanje i održavanje sustava krajnjih korisnika, aplikacija i operativnih sustava prema korisničkim ulogama i korporativnim politikama – uz potpunu verifikaciju.

BMC Client Management dizajniran je tako da dopušta IT operativnom osoblju da uz kontrolu troška i sigurnost ažurira, krpa, upravlja i održava računala, laptope i mobilne uređaje duž cijelog poduzeća – neovisno o njihovoj lokaciji ili mogućnosti spajanja na mrežu.

Izazovi

 
Kako bi ostali produktivni, današnji korisnici stolnih i prenosivih uređaja moraju obavljati posao s različitih lokacija, koristeći više uređaja i aplikacija nego ikada dosad. Rezultat toga je da su sustavi krajnjih korisnika i njihova integracija s IT okolinom postali složeniji i kompliciraniji za upravljanje. Stalan tok promjena zaposlenika, zakrpa, aplikacija, ažuriranja i nadogradnji operativnih sustava terete ionako ograničene IT resurse, što rezultira povećanim troškovima održavanja i sigurnosnim rizicima.

Naše rješenje

 
BMC Client Management je rješenje za upravljanje računalima, laptopima i mobilnim uređajima, koje znatno snižava IT troškove i poslovne rizike tako što automatizira i provjerava kritične funkcije upravljanja klijentima diljem poduzeća.

Otkriva, upravlja i zapisuje konfiguracije klijentskih uređaja poput POS sustava, dlanovnika, kioska i bankomata

Podešava, ažurira i krpa krajnja klijentska računala kako bi se osigurala potpuna sukladnost i spriječili sigurnosni propusti

Instalira, ažurira i popravlja aplikacijski software i sadržaj kako bi se osiguralo uspješno izdavanje aplikacija

Prati, prikuplja i ponovo upotrebljava softverske licence za kontrolu troškova i osiguranje sukladnosti s korporativnim dogovorima o licencama

Upravlja naprednim postavkama potrošnje energije računala kako bi se omogućili uspostava i nametanje Green IT inicijative

Podržava poznate klijentske platforme kao što su: MS Windows, Windows Mobile, Mac OS, Red Hat i SUSE Linux

bbca

Implementacijom BMC Client Management-a možete:

Potići trenutnu 95%-tnu uspješnost konfiguracijskih promjena – čak i u visoko distribuiranim okruženjima

Eliminirati 90% ručnih procesa koje zahtijevaju drugi sustavi upravljanja zakrpama

Daljinski instalirati softver na stotine tisuća raznolikih krajnjih uređaja uz minimalnu hardversku infrastrukturu i upotrebu mrežnog prometa

Nametnuti sukladnost temljenu na politikama štedeći pritom na troškovima licenci i smanjujući sigurnosne ranjivosti

Smanjiti potrošnju električne energije klijentskih uređaja do 70%

Smanjiti godišnji trošak na software i dobiti uvid u korištenje software-a