En iso 9001:2015

BMC www.bmc.com

BMC software


BMC Software, Inc. je vodeći ponuđač rješenja za upravljanje poslovanjem koja omogućavaju kompanijama da upravljaju IT-em iz poslovne perspektive.

Isporukom Business Service Management, BMC Software rješenja obuhvaćaju sustave poduzeća, aplikacije, baze podataka i usluge upravljanja.
Cilj BMC Software-a je osigurati tehnologiju koja će nadzirati vaše poslovne usluge 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uz mogućnost predviđanja mogućih problema i sprečavanja njihovog nastanka.

Osnovan 1980 godine, BMC Software, Inc.kao primjer uspješnog poduzeća u 2013. godini ostvario je ukupni prihod od oko
2.2 milijarde USD.

Database-Brother, Inc (DBI) www.dbisoftware.com

Database-Brother,Inc (DBI)


Database-Brothers, Inc (DBI) je američka tvrtka, osnovana 15.07.2005. godine u Texasu.

Sukladno međusodnom Ugovoru između DBI i BMC Software-a,
DBI je preuzeo prava za sve BMC Software proizvode koji su bili namijenjeni upravljanju bazama podataka, "BMC SmartDBA”
linija proizvoda.
DBI proizvodi pružaju ponajbolja performance management i auditing rješenja za IBM DB2 LUW i Oracle distribuirane baze podataka. S DBI rješenjima klijenti brzo postižu 30/-90%-tne uštede na CPU-ima i poboljšana vremena odziva te propusnost uz istovremeno povećanje sigurnosti i poboljšanje sukladnosti sa zakonskim aktima.

DBI pruža proizvode i usluge za više od 2.000 klijenata diljem svijeta.

ChristianSteven Software www.christiansteven.com

ChristianSteven Software


Automatizacija izrade i distribucije izvještaja

 
 Kako bismo donijeli kvalitetne poslovne odluke koje će pomoći uspjehu poduzeća na tržištu, nužno je imati pravovremenu i točnu informaciju, koja je pohranjena u nekom od sustava baze podataka kojim poduzeće raspolaže.  S porastom količine informacija u svakodnevnom poslovanju i s porastom broja izvještaja kojima prezentiramo različite poslovne informacije, raste i vrijeme potrebno za njihovu izradu i distribuciju, što usporava proces donošenja odluka, pa i druge poslovne procese, npr., procese naplate, procese narudžbe, a također zahtijeva i određene, ograničene resurse poduzeća.

ChristianSteven rješenja su:

 

provjerena business inteligence rješenja za automatizaciju poslovanja i izradu izvještaja, namijenjena poduzećima svih veličina i djelatnosti

Nude pouzdanu, usklađenu i automatiziranu isporuku prave informacije, pravoj osobi, u pravo vrijeme i u odgovarajućem formatu

U skladu su sa svim regulatornim zahtjevima sigurnosti i standarda financijskog izvještavanja (SOX regulativa)

Svojom usklađenošću sa zahtjevima poslovanja, rješenja omogućuju poslovanju donošenje kvalitetnih poslovnih odluka uz smanjenje troškova i povećanje produktivnosti osoblja koje je zaduženo za poslove izrade i distribucije izvještaja (programeri i informatičari).

Osnovne funkcionalnosti i područja primjenesvih navedenih rješenja su:

 

automatizirana izrada i distribucija svih tipova izvještaja i dokumenata, onom učestalošću kako to korisnik želi

izrada i distribucija na zahtjev (slanjem e-maila sustavu), bez potrebe za angažiranjem osoblja (programera i informatičara)

izrada i distribucija temeljeno na događajima u sustavu (e-mail, promjena podataka u bazi, dolazak ili brisanje određene datoteke u sustavu...)

izrada i distribucija po grupama (npr., po određenim poslovnicama - samo voditelji poslovnica dobivaju izvještaj, i to svaki samo za svoju poslovnicu)

usklađenje sa ostalim poslovnim procesima te ubrzanje svih poslovnih procesa, npr., sustav pri kreiranju izvještaja skladišta može automatski kreirati i potreban dokument narudžbenice ukoliko nedostaje određeni artikl na skladištu te narudžbenicu poslati odjelu nabave (e-mail, pisač, fax uređaj...)

sustav je moguće uskladiti sa ostalim sustavima za job scheduling


 Zašto koristiti ChristianSteven rješenja:

 

povećana produktivnost djelatnika i smanjenje ovisnosti managementa poduzeća o raspoloživosti programera i informatičara

distribucija i isporuka na zahtjev, u bilo koje vrijeme, bez obzira na raspoloživost osoblja

ušteda vremena - brža isporuka različitih vrsta dokumenata i izvještaja

smanjuje troškove osoblja te troškove ispisa i enerrgije

automatizacija cjelokupnog procesa izrade i distribucije, što već ugrađena rješenja ne nude, smanjuju potrebu za manualnim i repetitivnim radom i unapređuju cjelokupno poslovanje

veća fleksibilnost i veće mogućnosti prilagodbe potrebama poslovanja

bolja iskoristivost postojećih resursa

brži odgovor poslovanja na potrebe korisnika

podrška većem broju formata zapisa i destinacija (e-mail, pisač, fax, datoteka...)


ChristianSteven Software